A Hankook továbbra is a természetes gumi fenntartható értékláncáért dolgozik.

Az abroncsgyártó Hankook megújította a természetes gumi fenntarthatóságára vonatkozó irányelveit, amely így összhangba került a Fenntartható Kaucsuk Globális Platform (Global Platform for Sustainable Natural Rubber, GPSNR) keretrendszerével. A vállalat ezzel párhuzamosan folyamatos lépéseket tesz az emberi jogok, a környezetvédelem és a vállalatirányítás átláthatóságának növelése érdekében. Ezeknek a lépéseknek a célja, hogy emelje a termelők életszínvonalát, javítsa a természetes gumi minőségét és csökkentse annak ökológiai lábnyomát.

Neu-Isenburg, Németország, 2021. október 19.
A prémium abroncsgyártó Hankook továbbra is kiemelten fontos ügyként kezeli az abroncsgyártás során elengedhetetlennek számító természetes gumi fenntarthatóságának megőrzését az értéklánc teljes egészén. A vállalat 2018-ban dolgozta ki a természetes gumi fenntarthatóságára vonatkozó irányelveit, valamint tagja a Fenntartható Kaucsuk Globális Platformnak (GPSNR) is – ez a tagvezérelt nemzetközi platform a természetes gumi értékláncának fenntarthatósági kritériumait határozza meg. Az irányelvek értelmében a természetesgumi-értéklánc minden egyes tagjának – a termelőknek, a feldolgozóknak, az értékesítőknek és a gyártóknak – nemcsak azon ország törvényeinek és előírásainak kell megfelelnie, ahol a tevékenységét végzi, hanem a Hankook követelményeinek is. Ezeket a követelményeket most a GSPRN legfrissebb iránymutatásainak megfelelően olyan területekkel egészítettek ki, mint az emberi jogok, a környezetvédelem vagy a vállalatirányítás átláthatósága.

Az emberi jogokra vonatkozó irányelvek közé tartozik az őslakosok és a helyi közösségek birtokviszonyának védelme, amely az ENSZ őslakos népek jogairól szóló nyilatkozatát tükrözi. A környezetvédelem területén az erdőirtásoknak, a vizek vegyi anyagokkal való szennyezésének, illetve az erőforrások kimerítésének megelőzését megcélzó szabályozások szerepelnek. A Hankook elkötelezetten támogatja a természetes erdők és ökoszisztémák helyreállítását, a veszélyeztetett állatfajok és vadvilág védelmét, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését. A Hankook lépéseket tesz a természetes gumi teljes értékláncának jobb átláthatóságáért is, a termelőktől a végfelhasználókig.

A Hankook ezenfelül szeretné hatékonyabban felhasználni az alapanyagokat, megtalálni a legmegfelelőbb termesztési gyakorlatokat, miközben a gazdákat is arra biztatja, hogy vegyenek részt ehhez a témához kapcsolódó képzéseken. A vállalat aktívan segíti partnereit az irányelvek alkalmazásában. A Hankook továbbá legalább kétévente értékelni is fogja azt, hogy a partnerei milyen mértékben felelnek meg a vállalat által támasztott követelményeknek.

„A fenntarthatóság olyan terület, ahol nem köthetünk kompromisszumot, az értékláncok pedig szerves részét képezik korunk fenntarthatósági menedzsmentjének. Tisztában vagyunk azzal, hogy a fenntartható jövőért újra kell gondolnunk a működésünket, és össze kell fognunk minden érintett féllel” – nyilatkozta Sooil Lee, a Hankook Tire & Technology vezérigazgatója. „A GPSNR tagjaként kiemelkedően fontos számunkra a természetes gumi beszerzése és gyártása közben az, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak, javítsuk a közösségek életkörülményeit, támogassuk az egészséges és működőképes ökoszisztémákat és tiszteljük az emberi jogokat. Az ellátási láncot alkotó partnereinkkel jobb életminőséget biztosíthatunk a természetes gumit termelő gazdáknak, javíthatjuk a gumi minőségét, miközben csökkenthetjük ökológiai lábnyomát” – tette hozzá Stefano Savi, a GPSNR platformigazgatója. „A Hankook és a GPSNR irányelveinek összehangolása is azt mutatja, hogy a vállalat egy tisztességes, méltányos és fenntartható természetesgumi-értékláncot szeretne kialakítani. Egyre több vállalat tesz hasonló lépéseket, így hiszünk abban, hogy ez az egész iparág számára egy előremutató folyamatot jelez, hiszen a GPSNR tagjai a világ természetes gumi iránti keresletének 50 százalékáért felelősek.”

A Hankook folyamatos erőfeszítéseket tesz egy egészséges és fenntartható globális közösség kialakításáért, a fenntarthatóság témáját pedig nagyon komolyan veszi. Ennek eredményeként a vállalat legelőször 2011-ben szerepelt a Dow Jones fenntarthatósági indexén, 2016 és 2020 között pedig minden évben megtalálható a Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World listáján.

A GPSNR keretrendszerével összehangolt, a természetes gumi fenntarthatóságára vonatkozó irányelvek legfrissebb verziója a Hankook honlapján, a Fenntarthatóság fül alatt olvasható.

Booking.com