Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program1. prioritási tengely – Természet és kultúra.

Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornyay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével.

A pályázat Nógrád/Novohrad kulturális és történelmi öröksége védelmét célozza meg Gácson és Salgótarján turisztikai térségében, Eresztvényben.

Fő célja a történelmi épületek felújítása, valamint Csontváry Kosztka Tivadar és Mustó János művészek emlékházainak létrehozása.

A projekt láttatni kívánja Nógrád egyedi kultúrtörténeti értékeit a Nógrádban tevékenykedő két művész bemutatása segítségével. A partnerek és az érintett szakértők vonzó és hiteles turisztikai terméket dolgoznak ki, amely hozzáadott értékkel autentikus élményt kínál az idelátogatók számára.

A projekt magában foglalja a festők életét és munkásságát bemutató interaktív kiállítások kialakítását, Gácson a Csontváry Kosztka Tivadar emlékház a fazekasság és kerámia történetének és Csontváry gyógyszertárának is emléket állít.

A Mustó János és különböző szlovákiai magyar festők művészetére épülő képzőművészeti tárlatnak és kiállításnak a megújuló Dornyay Turistaház ad majd otthont, mely szlovák fotóművészek,festők, fafaragók, népi iparművészek kiállításainak is helyszínéül szolgál majd.

A projektszélesebb körű ismertséget eredményez Csontváry és Mustó életének és munkásságának,valamint teret biztosít kreatív műhelyek és különféle kulturális események szervezéséhez,illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz.

A projekt révén elérendő eredmények: – két kulturális és történelmi épület megóvása Gácson és Salgótarjánban, – két emlékház interaktív kiállításának létrehozása Csontváry és Mustó munkásságának szellemiségében, valamint az egykori “Dornyay-ház” méltó helyreállítása, – Nógrád/Novohrad vonzóbbá válása, az Eresztvénybe és Gácsra látogatók számára kínált szélesebb körű kínálattal,- a turisták számának növekedése a folyamatosan frissített ajánlatok, kreatív műhelyek működése révén az oktatási és kulturális intézményekkel együttműködve, – együttműködés más magyarországi és szlovákiai múzeumokkal a kiállítási tárgyak kölcsönzése céljából. www.skhu.eu www.halic.sk www.salgotarjan.hu

A magyar fél által tervezett projekt a jelenleg használaton kívüli, helyi védelem alatt álló Dornyay Turistaház felújítására irányul. A Dornyay turistaház épülete kiemelt helyet foglal el a város történelmi örökségében, egyike azon kevés építészeti emlékeinknek, amelyek többtörténelmi korban is jelképpé váltak. Az épületben kiállító tereket és ezeket kiszolgálóhelyiségek kívánunk létrehozni. A fő cél a szlovák partnerhez hasonlóan egy képzőművész alkotásain/örökségén alapuló izgalmas, egyedi tárlat létrehozása, s ezen keresztül az épület többek között múzeumpedagógiai célú hasznosítása. További kiemelt célként jelenik meg,hogy a Dornyay turistaház a magyarországi szlovákság részére népművészeti kiállításokra,tárlatokra, előadásokra eseti jelleggel helyszínt biztosítson.A szlovák partnerrel közösen a határ mindkét oldalán egy-egy nógrádi kötődéssel is rendelkező kiváló festőművész munkásságán és művein alapuló kiállítás, múzeum pedagógiai célokat kielégítő épület kerül felújításra, kialakításra. Mindkét helyszínen leromlott állagú kulturális örökség újul meg, illetve új tartalommal töltődik meg, mellyel az adott épített vagy szellemi érték XXI. századi típusú bemutatást kap.

Fontos cél, hogy a létrehozott kulturális attrakciók a fiatalabb korosztályt is megszólítsák, mindezt úgy, hogy határtalanul, vagyis a szlovák fiatalok a magyar részen létrehozott szlovák gyökerű művész életművével is megtudjanak ismerkedni, a magyar fiatalok pedig a szlovák oldalon lezajlott magyar kötődésű művészhez kapcsolható fejlesztéseket építhessék be a tanulmányaikba. A fejlesztéssel mindkét helyen kulturális örökség kerül megőrzésre, mely a helyben élők számára fontos épített örökség, sőt a projekt által ezek hasznosítása, a lakosságszolgálatába állítása is megtörténik. A védett épületek felújításával a jelenlegi leromlott állapot megszűnik, a helyreállítás megtörténik, mindezt tartalomfejlesztéssel, a kulturális kínálat bővítésével valósul meg. A projektet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Regionális Fejlesztési Alapból /ERDF/ az Európai Unió társfinanszírozásában, 624<744,22 € összegben valósítja meg.

A projekt összköltsége: 734<993,20 €.

www.skhu.eu www.halic.sk www.salgotarjan.hu

Booking.com